Výňatek z obchodních podmínek a základní informace

Rezervace ubytování
Objednané ubytování Vám bude zpravidla potvrzeno do
24 hodin, a to buď e-mailem nebo telefonicky a současně Vám bude vyměřena výše zálohy, která je splatná bankovním převodem do 3 dnů od potvrzení rezervace. Závaznou se rezervace stává v okamžiku, kdy uhradíte zálohu na objednané ubytování. Zaplacením zálohy také potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami a že s nimi souhlasíte.

Cena ubytování a výše zálohy
Cena ubytování je uvedena v ceníku, pokud není písemně dohodnuto jinak. Rezervační záloha činí 50% z ceny ubytování za celý pobyt.
Celková cena za ubytování (doplatek) vč. vratné kauce musí být uhrazena nejpozději v den příjezdu (připsána na účet, pokud není dohodnuto jinak).

Cena zahrnuje spotřebu vody a energií (ceny se na základě této skutečnosti mohou v průběhu roku měnit).

Storno podmínky
50% rezervační záloha je vratná za těchto podmínek:

  • zrušení pobytu do 45 dní před příjezdem bez storno poplatků
  • zrušení pobytu 45–15 dní před příjezdem storno poplatek ve výši 30% ceny pobytu
  • 14–0 dní před příjezdem storno poplatek ve výši 50% ceny pobytu

U speciálních nabídek mohou být storno podmínky upraveny samostatně a tvoří vždy nedílnou součást takové speciální nabídky.

Standardní storno podmínky se vztahují i na případy překážek ležících na straně objednavatele z důvodu souvisejících s COVID19. Leží-li překážky související s COVID 19 na straně ubytovacího zařízení, bude rezervační záloha vrácena v plné výši.
Zrušení rezervace je třeba provést písemně. Potvrzení zrušení rezervace Vám bude zpravidla zasláno do 24 hodin. Záloha nebo její část Vám bude vrácena, pokud na vrácení vznikne nárok, a to nejpozději do 7 dnů od doručení potvrzení o zrušení rezervace.

Příjezd a odjezd
Při příjezdu jsou hosté povinni se na vyžádání prokázat platným dokladem totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas). Do knihy ubytovaných hostí jsou u českých občanů zaznamenány pouze jméno, příjmení, telefon a e-mail. U cizinců jsou zaznamenány zákonem požadované identifikační údaje.

Ubytovat se hosté mohou ve sjednaný den příjezdu mezi 17:00 a 20:00 hod. V den ukončení pobytu jsou hosté povinni uvolnit objekt nejpozději do 10:00 hod.
Dobu příjezdu a odjezdu lze po vzájemné dohodě sjednat jinak.

Ubytovací řád

V chalupě, zahradě a celém areálu je zakázáno kouřit! 

Ubytování psů ani jiných domácích zvířat není bez výjimky možné.

Vstup a pobyt v celém objektu na vlastni nebezpečí. Návštěvy osob, které nejsou na chalupě ubytovány, je třeba předem dohodnout.
Ubytovatel není zodpovědný za Vaše děti, ani za škody, které zavinily. Pokud způsobíte Vy nebo osoby s Vámi ubytované či osoby, které Vás po dohodě s ubytovatelem navštívili škodu, je třeba tuto neprodleně nahlásit ubytovateli. Za způsobenou škodu nesete odpovědnost a jste povinni ji ubytovateli uhradit.
Při ztrátě klíčů jste povinni zaplatit ubytovateli v plné výši náklady spojené jak s otevřením dveří, tak i s výměnou zámků.
V celém areálu platí noční klid v době od 22.00 do 6.00 hod.
Hosté jsou povinni dodržovat ubytovací řád. Pokud hosté poruší hrubým způsobem pravidla dle ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn předčasně ukončit jejich pobyt, bez nároku na vrácení poplatku za pobyt a host je povinen neprodleně vyklidit objekt.